Centrale Opvang Klas

De Centrale Opvang Klas (C.O.K.) is voor nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar, die niet of nauwelijks aanspreekbaar zijn in het Nederlands.  

Doel van het onderwijs op de C.O.K.

  • Kennismaking met de Nederlandse samenleving.
  • Voorbereiden op de Nederlandse basisschool.
  • Het leren van de Nederlandse taal. 

Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op het bereikte niveau in het land van herkomst. De groepen waarin zal worden les gegeven bestaan uit ongeveer 12 leerlingen per groep. In de groepen zijn ruim voldoende leermiddelen aanwezig en kunnen leerlingen naar hun specifieke behoefte worden begeleid.

 

Voor verdere informatie kunt u telefonisch, of via e-mail contact met ons opnemen:

*Telefoon:   0223-614741
*E-mail: villa.kakelbont@duynvaerder.nl