Thematisch werken

Op Villa Kakelbont wordt gewerkt met thema's. Deze thema's worden door het team bedacht en uitgewerkt, daarbij het uitgangspunt is dat het dicht bij de beleving en de ervaring van de kinderen moet liggen. Deze thema's vormen de basis voor ons onderwijs: het taalaanbod, daar waar mogelijk wereldoriënterend, expressie en zingen. Elk thema wordt gestart en afgerond met een activiteit, soms voor, soms door kinderen. De vijf thema’s waaraan wij op Villa Kakelbont werken zijn: wonen – eten en drinken – gezondheid – dieren – kunst en cultuur - verkeer en vervoer. Daarnaast wordt het thema school ook aan geboden.