Identiteit

Meerwerf basisschool Villa Kakelbont staat op het asielzoekerscentrum (AZC). Dat ligt aan de Nieuweweg 3 te Den Helder. Onze school is er speciaal voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar die niet of nauwelijks Nederlands spreken en in het AZC wonen. Daarnaast verzorgen wij de eerste opvang voor neven-instromers vanaf 6 jaar oud uit het Helderse onderwijs en uit de Kop van Noord Holland in de vorm van een Centrale Opvang Klas (COK).