Ontwikkelingsperspectief
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Ontwikkelingsperspectief
 
 

Elk kind krijgt bij binnenkomst op Villa Kakelbont een eigen toetskalender. In de eerste periode worden de leerlingen getoetst met methodegebonden- toetsen om het instap/instructieniveau te bepalen. Als een kind voldoende Nederlands taalvaardig is om met Cotangekeurde – toetsen getoetst te worden, gebeurt dat. De toetskalender van ieder leerling kent steeds een cyclus van 20 weken.

Bij binnenkomst op Villa Kakelbont krijgt ieder kind een nul- meting. Daarin staan de gegevens van het kind beschreven die van invloed kunnen zijn op de (taal) ontwikkeling. Rond één maand wordt aan de hand van een criteriumtoets van het woordenschatpakket een ontwikkelingsperspectief geschetst voor de woordenschatontwikkeling van de leerling. Ook wordt er na observaties en methodetoetsen een ontwikkelingsprognose gemaakt voor lezen en rekenen. Er wordt een tussendoel na 20 weken vastgesteld en een einddoel na 40 weken onderwijs. Met Cotan- en criteriumtoetsen wordt bepaald of de doelen zijn behaald. Na toetsing na 20 weken kan het einddoel bijgesteld worden