MR
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » MR
 
 

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraak orgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag, dan wel al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van dit zelfde orgaan.

 

De leden van de medezeggenschapsraad worden eens per twee jaar gekozen uit de aangestelde personeelsleden en uit de ouders of verzorgers van ingeschreven leerlingen. De medezeggenschapsraad vergadert 1 keer per 2 maanden.